Henkilökuntamme

Henkilökuntaamme kuuluu lastensuojelulain edellyttämän koulutuksen omaavia naisia ja miehiä, joilla kaikilla on monipuolista lastensuojelullista kokemusta. Toimintamme peruskivi on osaava ja omistautunut henkilökunta! Työntekijämme ovat sitoutuneita ja suurin osa heistä oli mukana suunnittelemassa lastenkodin toimintaa jo yrityksen perustamisvaiheesta lähtien.

Yhteenkuuluvuuden tunne lisää henkilökunnan pysyvyyttä, jolle hyvä ja laadukas toiminta perustuu. Hyvät suhteet ja keskinäinen arvostus heijastuvat koko lastenkodin henkeen ja näin ollen lasten hyvinvointiin.

Arvostamme henkilökunnan halua kehittää ammattitaitoaan ja osaamistaan. Henkilökunnan erityisosaaminen on suuri voimavara lastenkodin arjessa ja toiminnassa.

Henkilökunnalla on koulutusta ja osaamista somaattisesta ja psykiatrisesta sairaanhoidosta, perhetyöstä, kriisi- ja traumatyöstä, rentoutus- ja neuropsykiatrisesta valmennuksesta, voimauttavasta valokuvaamisesta sekä NLP-, logo- ja kognitiivisesta psykoterapiasta. Lasten ohjaaminen kädentaidoissa, liikunnassa ja musiikissa kuuluu myös työntekijöiden osaamisalueisiin.