Toimintaa ohjaavat arvot

Toimintaamme ohjaa INHIMILLISYYS lasta, nuorta ja hänen perhettään kohtaan. Käpyrannassa lapsen etu on tärkeintä. Tämä tarkoittaa aitoa lapsen kuulemista ja huomioimista siten, että lapsi kokee olevansa arvostettu. Lapsella on oikeus olla lapsi ja hän saa kasvaa turvallisessa yhteisössä ikätasonsa mukaisesti.

TURVALLISUUS on yksi ihmisen perustarpeista. Turvallisuutta lapselle luo pieni yksikkö, missä toimitaan tavallisilla kodin ja perheen arvoilla. Aikuinen on aina paikalla huomioimassa lapsen tarpeet ja takaamassa lapselle henkisen ja fyysisen koskemattomuuden.

RAKKAUS on sisällämme olevien arvojen tunnistamista ja niiden opettamista lapselle rakkaudellisen kasvatuksen kautta. Se on myös lapsen ihmisyyteen kasvattamista ja kasvuun saattamista. Lapselle luodaan turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri elämän kysymysten äärelle pysähtyen, kuunnellen ja hiljentyen. Lapselle annetaan mahdollisuus tulla syliin ja olla lähellä, siliteltävänä ja hellittävänä.

YHTEISÖLLISYYS ja OSALLISUUS kehittyy lapselle suurperheen hengessä. Lasta tuetaan ja ohjataan koko yhteisön hyvinvoinnin huomioimiseen. Kasvatuksessa mahdollistetaan ympäröivän yhteisön mukaanottaminen ja aktiiviseen kyläyhteisöön integroituminen.

Ympärillä olevan LUONNON, EKOLOGISUUDEN ja TALOUDELLISUUDEN ymmärtäminen ja siihen kasvaminen kuuluvat tavoitteisiimme. Kasvuympäristön suomat mahdollisuudet kasvien kasvattamiseen ja viljelyyn, sekä kotieläinten hoito ja huolenpito auttavat lasta ymmärtämään ihmisen vastuullisuuden luonnon kiertokulussa.