Sinä olet tärkeä

INHIMILLISYYS, TURVALLISUUS, RAKKAUS, YHTEISÖLLISYYS, OSALLISUUS, LUONTO, EKOLOGISUUS JA TALOUDELLISUUS

Toiminta-ajatus

Käpyrannan lastenkoti on koti, joka perustuu vahvaan perheyrittäjyyteen. Perheyrittäjyys takaa useamman aikuisen pysyvyyden lapsen elämässä. Tarjoamme lastensuojelulain (417/2007) mukaista avo- ja sijaishuollon laitospalvelua.

Olemme profiloituneet sijoitushetkellä alle 12-vuotiaisiin lapsiin sekä sisarussijoituksiin. Sisarussijoituksissa pienten lasten yli 12- vuotiaat sisarukset ovat myös tervetulleita meille.Haluamme vastata erityisesti lastensuojelulain §54 kohtaan. Siinä korostetaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden vaalimista ja ylläpitämistä ottamalla huomioon sisarussuhteet ja muut läheiset ihmissuhteet.

Asukaspaikkoja on seitsemän. Perustehtävämme on tarjota hyvä ja turvallinen koti sijoitetuille lapsille, kasvattaa ja huolehtia heistä ihmisarvoa kunnioittaen. Tavoitteenamme on tukea koko perhettä ja mahdollistaa perheyhteyden säilyminen sijoituksen aikana. Toiminnallisen ja arvokkaan arjen luominen, sekä kokemuksien tarjoaminen ovat Käpyrannan henkilökunnan ydintehtäviä.

 Lastenkoti Käpyranta - Sinä olet tärkeä

TOIMINTAA OHJAAVAT

ARVOT

IDYLLINEN

SIJAINTI JA TOIMITILAT

"Pidämme tärkeänä, että koti on toimiva ja viihtyisä, sillä se on jokaisen etuoikeus..."